Dobrodošli na prijavni obrazac newslettera Veterinarske stanice Rijeka putem kojeg ćemo vas redovno informirati o ključnim novostima i važnim informacijama.

Privola za obradu osobnih podataka:

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016 ("GDPR") i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018; "Zakon"), unošenjem oznake na predviđeno polje izričito dajem privolu trgovačkom društvu Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. OIB: 02918144179 Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka da moje osobne podatke prikupljene u svrhu dostavljanja obavijesti za Veterinarsku stanicu Rijeka, može obrađivati i u marketinške svrhe.

S obzirom na navedeno, upoznat/a sam s činjenicom da osobni podatci uključuju:

• E-mail

• ime

• prezime

Davanjem ove privole pristajem da se ti podatci obrađuju na način da mi Veterinarska stanica Rijeka na e-mail adresu dostavlja promotivni materijal (newsletter) koji sadrži informacije o uslugama, novostima i pogodnostima Veterinarske stanice Rijeka.

Pritom, također potvrđujem da sam upoznat/a sa činjenicom da će Veterinarska stanica Rijeka te osobne podatke obrađivati isključivo u navedene svrhe, neće biti ustupani trećim stranama, da će ti osobni podaci biti tretirani kao povjerljivi, te da ako želim, u svakom trenutku mogu povući ovu privolu, odnosno zatražiti prestanak obrade u navedenu svrhu. Upoznat/a sam da takvo svoje pravo ostvarujem slanjem e-maila na info@veterinarska.hr, klikom na link "uklonite s liste primatelja" koji se nalazi u podnožju naših e-mailova ili poštom na adresu: Stube Marka Remsa 1, 51 000 Rijeka.

* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp